Haberler

Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli Güvenli Etkin Kullanımı Farkındalık Faaliyetleri- Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele

Günümüz internet yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, özel bir çaba gösterilmediği durumlarda, çocukların internet ve bilişim teknolojileriyle yaşamlarının erken döneminde karşılaştıkları artık hepimizin bildiği bir gerçektir. Bu doğrultuda teknolojiyi güvenli ve doğru kullanmak adına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan materyallere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi-yayinlarimiz.html adresinden ulaşabilirsiniz.
internetjpg.png

05 Temmuz 2023