Akılcı İlaç ve İlaç Yönetim Ekibi
01 Şubat 2022

 

·         Başhekim Yrd.Ertuğrul KAZANCI
·         Başhekim Yrd.İhsan CANBOLAT
·         Enfeksiyon Uzmanı Sevda DEMİR AL
·         Genel Cerrahi Uzmanı M.Cihat ÖZEK
·         Çocuk Hastalıkları Uzmanı Barış ŞAHİN
·         Farmakovijilans Sorumlusu Fatih SARIBAL
·         Materyovijilans Sorumlusu Sunay YOLDAŞ
·         Hasta Hakları Sorumlusu Emine KARADEMİR