Palyatif Bakım Ünitesi
29 Ocak 2024

Hastanemiz Palyatif Bakım Ünitesi 01.04.2022 tarihinde 6 yataklı olarak hizmete açılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Palyatif Bakım:

 Hayatı tehdit edici hastalıklarla karşı karşıya olan hastalar ve ailelerinin yaşam kalitelerini; erken tanı koyma, hatasız biçimde değerlendirme, ağrı ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemleri iyileştirme yoluyla acıları önlenmeyi veya hafifletmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Palyatif bakım kliniğinde amaç:

Kabul edilen hastanın şikayetlerine yönelik tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini artırmak.

Palyatif bakım:

  1. Ağrı ve diğer stres yaratan faktörlerden kurtulmayı sağlar.
  2. Yaşama hakkı tanır ve ölümü normal bir süreç olarak değerlendirir.
  3. Ölümü hızlandırmak veya ötelemek için çalışmaz.
  4. Hasta bakımının psikolojik ve manevi yönlerini bütünleştirir.
  5. Hastaların ölüme kadar mümkün olduğunca aktif yaşamasına yardımcı olacak bir destek sistemi sunar.
  6. Hastanın hastalığı ve kaybı ile başa çıkmak için ailesine yardımcı olacak bir destek sistemi sunar .
  7. Gerekli durumlarda yas danışmanlığı da dahil olmak üzere hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekip yaklaşımı kullanır .
  8. Yaşam kalitesini arttırır ve mümkünse hastalığın seyrine pozitif katkıda bulunur .
  9. Kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi yaşamı uzatmayı amaçlayan diğer tedavilerle birlikte hastalığın erken evresinde de uygulanabilir ve stress yaratan klinik komplikasyonları daha iyi anlamak ve yönetmek için gereken araştırmaları içerir.

 Yatış endikasyonlarımız:

*Terminal dönem kanser hastaları

*Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları

*Beslenme yetersizliği olan hastalar

*Son dönem KOAH ve solunum yetmezliği olan hastalar

*Nörolojik hastalıklar (demans, post resusitasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)

*Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları

*Trakeostomisi olan hastanın eğitim ve bakımı

*Basınç yarası açılmış hastalar.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

7.jpeg

8.jpeg