Hasta Görüş Önerileri Değerlendirme Ekibi
04 Mayıs 2023

Hasta Görüş Önerileri Değerlendirme Ekibi

                  
.        İdari Mali Hizmetler Müdürü Zehni ER

·
                  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayten GÖKTAŞ

                  
·
                  Kalite Yönetim Direktörü Gonca AKTAŞ ÖZTÜRK

                  
·
                  Hasta Hakları Birim Sorumlusu Emine KARADEMİR