Karar Destek Sistemi
08 Nisan 2022

  • Karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar vermek için tasarlanan; değişik model ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemlere Karar Destek Sistemleri denir.
  • Karar Destek Sistemi uygulamasında, Oracle veri ambarı kullanılmaktadır. Veri Ambarında OLTP sisteminden gelen veriler tutulmakta ve burada tasarlanacak rapora göre veriler analiz edilerek kullanıcılara sunulmaktadır. Sahadan toplanan veriler Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’nde tanımlanan Standart Veriler ve bu verilerin birlikte yer aldığı Veri Setlerinden oluşan paketlere göre “Merkez Veritabanına” buradan da “KDS Veri Ambarına” periyodik olarak taşınmaktadır.