Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
15 Şubat 2022

§  Hastane idaresinin belirlediği refakatçi önlüğünü giyecektir.

§  Refakatçi yaka kartını takacaktır.

§  Hasta odasının düzenli olmasına dikkat edecektir.

§  Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır.

§  Hastane kurallarına riayet etmelidir.

§  Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde
    hemşireye haber vermelidir