Tokat Turhal Devlet Hastanesi

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 20/12/2017

Klinik Kalite Sorumluları

BİRİMLER                          ASİL SORUMLU                            YEDEK SORUMLU

Acil Servis                              Nahit GÜLDEN(Sağlık Memuru)     Sadi ÖZBAY(Sağlık Memuru)

Diyaliz Servisi                        Yasemin GÜLDEN(Hemşire)           Tülay KOÇAK(Hemşire)

Genel Cerrahi 1 Servisi          Meryem ARSLAN (Hemşire)           Zeki ALTAY (Hemşire)

Genel Cerrahi 2 Servisi          Birgül KARAÇAY (Hemşire)           Çağdaş TANCI (Sağlık Memuru)

Ameliyathane (Ek Bina)        Hadiye AKDOĞAN (Hemşire)        İsmail KARTAL (Sağlık Memuru)

Genel Yoğun Bakım Servisi  Meftun ÖZÇELİK (Sağlık Memuru) Bülent GÜLERYÜZ(Sağlık M.)

Çocuk Servisi                         Süreyya BAYRAKTAR(Hemşire)    Zeliha ÖZALP(Hemşire)

YDYB Servisi                        Süreyya BAYRAKTAR(Hemşire)    Zeliha ÖZALP(Hemşire)

Dahiliye – Göğüs Servisi       Nezaket ARSLAN (Hemşire)           Melahat KILIÇ(Hemşire)

Dahiliye – Nöroloji Servisi    Yusuf KAYA (Hemşire)                   Eylem TANCI (Hemşire)

KYB ve Kardiyoloji Servisi   Ayşe ATAR (Hemşire)                      Süleyman YAYLACI(Sağlık M.)

KBB. - İntaniye Servisi         Serap YAVUZ(Hemşire)                   Ayşe DEMİRTAŞ(Hemşire)

Doğum Salonu                       Ümmügülsüm YORULMAZ(Ebe)   Bedriye SEYİS (Hemşire)

Kadın Doğum Servisi            Dilşad ÇUBUKLU (Ebe)                  Özlem ŞİRİNYAŞAR(Eb